Protecția Datelor cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Pentru protecţia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, vă asigurăm de protejarea datelor personale şi prelucrarea informaţiilor în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 de protecţie a datelor (GDPR) şi a legilor în vigoare pe teritoriul României. Acest document a fost creat cu scopul de a vă informa despre modul în care colectăm, utilizăm şi protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, când interacţionaţi cu produsele noastre.

Această Politică de confidenţialitate va fi actualizată periodic, cu unicul scop de a respecta prevederile legale. Toate informaţiile cu privire la această politică de confidenţialitate vor fi publicate pe acest website, astfel încât toţi utilizatorii sunt invitaţi să consulte conţinutul acestor termeni.

 

Informaţii de bază

www.fistiq.ro este denumirea de bază a SC Find My Sparkle SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Calea Turzii nr. 61A, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/4673/2017, cod unic de înregistrare fiscală 37935255. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operatori atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

 

 Pentru orice detalii sau informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail fistiq@fistiq.ro sau prin poștă sau curier la adresa str. Calea Turzii nr. 61A 

 

Care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate pe www.fistiq.ro

 

Dumneavoastră aveţi deplin control asupra tipurilor de informaţii pe care ni le oferiţi, cum ar fi atunci când vă creaţi un cont pe site-ul nostru. Odată cu crearea contului, dumneavoastră ne transmiteţi adresa de email, numele și prenumele, iar opţional alte date precum număr de telefon, adrese de livrare. Atunci când plasaţi o comandă, informaţiile pe care ni le transmiteţi sunt despre produsul dorit, nume şi renume, adresa de livrare, datele de facturare, modalitatea de plată şi numărul de telefon.

De asemenea, www.fistiq.ro poate prelucra şi informaţii referitoare la comportamentul dumneavoastră pe parcursul utilizării site-ului nostru, în scopul de a vă oferi informaţii personalizate utile. Conform politicii de cookie specificată pe website, putem stoca şi colecta informaţii prin tehnologii similare.

Nu colectăm şi nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

 

Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal se va face în următoarele scopuri:

 

  1. Pentru a prezenta produsele fistiq.ro într-o manieră explicită, în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

– Crearea și administrarea contului de pe site-ul fistiq.ro;

– Prelucrarea comenzilor, aceasta însemnând preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

– Administrarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele sau serviciile achiziționate;

– Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

– Returnarea produselor conform prevederilor legale;

– Asigurarea serviciilor de asistenţă, inclusiv răspunsuri cu privire la stadiul comenzilor dvs sau referitoare la produsele şi serviciile fistiq.ro .

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între fistiq.ro și dvs. Anumite prelucrări derivate ale acestor scopuri sunt impuse de legislația în vigoare, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite

Pentru a vă oferi o experienţă excelentă de cumpărare pe site-ul nostru, putem colecta şi utilize anumite informaţii despre comportamentul dvs. de cumpărător pe site. În aceste scopuri, este posibil să vă invităm să completaţi chestionare de satisfacţie în urma finalizării unei comenzi pe site. Toate aceste acţiuni se fac cu interesul nostru legitim de a desfăşura activităţi comerciale de bună calitate, cu grija ca drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

 

  1. Pentru activităţile de marketing şi promovare

Dorim să vă informăm periodic despre cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem diverse tipuri de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  cu informatii generale sau punctuale despre produse şi servicii, oferte, promoţii, despre produse similare sau complementare cu cele deja achiziţionate, informaţii cu privire la produse adaugate in secţiunea “Cont/Coşul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” sau aţi aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Din dorinţa de a vă pune la dispoziţie informaţii utile, putem folosi date din comportamentul dvs de cumpărător pentru a vă crea un profil.

Aceste prelucrări pe care le efectuăm sunt realizate întotdeauna cu respectarea drepturilor şi libertăţilor utilizatorului, precum şi a legilor în vigoare.

Comunicările de marketing se realizează în baza acordului dvs. prealabil. Aveţi posibilitatea în orice moment de a vă retrage acordul şi consimţăîmântul prin modificarea setărilor din contul de client, accesarea link-ului de dezabonare din cadrul newsletterului sau prin contactarea efectivă cu ajutorul datelor de contact menţionate pe www.fistiq.ro. Orice cerere de oprire a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing va fi soluţionată imediat.

  1. Pentru protejarea intereselor legitime ale www.fistiq.ro

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor fistiq.ro față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Aceste tipuri de prelucrări sunt făcute în baza interesului nostru legiti de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate cât timp aveți un cont pe site-ul fistiq.ro Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Unde transmitem datele dvs. cu caracter personal

 

În funcţie de caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing, cercetare de piaţă;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem avea programe comune de ofertare pe piață a produselor si serviciilor noastre.

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

Protecţia şi securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Măsurile tehnice şi organizatorice implementate asigură securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. conform standardelor existente. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, care sunt stocate pe servere securizate. Cu toate măsurile de protecţie şi securitate, vă atragem atenţia că în prezent transmiterea informaţiilor prin internet nu este 100% sigură, existând riscul ca aceste date să fie văzute şi utilizate de terţe părţi, care nu sunt autorizate. Nu ne asumăm responsablitatea în faţa unor asemenea vulnerabilităţi pe care nu le putem controla noi.

 

Drepturile utilizatorului

 

Regulamentul general privind protecția datelor consemnează o serie de drepturi legate de datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita oricând accesul la datele dvs. cu caracter personal, corectarea oricăror greșeli din informaţiile noastre sau puteţi renunţa la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției- De asemenea, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind metodele de contact menţionate mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 

Identitate. Confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal este respectată conform legislaţiei în vigoare. Pentru a putea răspunde la cererile dvs. cu privire la înregistrarea datelor personale vă rugăm să folosiţi adresa de e-mail aferenta contului fistiq.ro In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare, cu unicul scop de confirmare a identitatii dvs.

Tarife aplicabile. Nu se solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Veţi fi informat despre orice onorarii aplicate în astfel de cazuri înainte de a vă soluționa cererea.

 

Durata de răspuns. Răspunsul la solicitările valide este efectuat în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă au fost făcute mai multe solicitări pentru acelaşi caz, acestea primind răspuns în termen de maximum doua luni. Veţi fi anunţat, în urma primirii solicitării, dacă termentul de răspuns va trebui extins. De asemenea, este posibil să vă solicităm şi alte informaţii care să ne ajute în soluţionarea cât mai rapidă a situaţiei semnalate.

Drepturile terțelor părți. Nu suntem sub obligaţia de a respecta cererile ce pot afecta negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Informaţii ce pot fi solicitate:

–          Confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal

–          Primirea unei copii a acestor date

–          Informaţii despre datele cu caracter personal utilizate şi scopul folosirii acestora, cine le foloseşte, teritoriul unde pot fi folosite, măsurile de protecţie a datelor, perioada de păstrare a datelor, de unde au fost obţinute datele.

Ne puteţi solicita rectificarea sau completarea datelor dvs cu caracter personal ce sunt inexact sau care s-au modificat în timp. Este posibil să vă solicităm informaţii suplimentare pentru corelarea datelor deja existente.

Ştergerea datelor poate fi făcută doar în cazul în care acestea nu mai sunt necesare scopurilor iniţiale de colectare sau în cazul retragerii consimţământului ori în cazul unei obligaţii legale. Nu avem obligaţia de a ne conforma solicitării dvs de ştergere a datelor dvs. cu caracter personal dacă acest lucru este absolute necesar pentru respectarea unei obligaţii legale sau pentru exercitarea, constatarea ori apărarea unui drept în instanţă. Utilizatorul trebuie să aibă în vedere ca, înainte de ştergerea datelor personale, trebuie să îşi salveze documentele aferente comenzilor efectuate pe www.fistiq.ro, indiferent către cine a fost făcută facturarea, în caz contrar aceste date fiind pierdute în momentul ştergerii contului. Procesul de ştergere a datelor de pe www.fistiq.ro este un proces ireversibil, astfel toate datele şi documentele stocate nu vă vor putea fi puse la dispoziţie ulterior. 

Restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal este posibilă doar în cazurile în care acestea trebuie rectificate sau prelucrarea este ilegală, ori nu doriţi ca datele să fie şterse, sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs vă sunt necesare pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanţă, ori v-aţi exercitat dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfăşurare.

Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal poate continua dacă avem consimţământul dvs sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile fistiq.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor se poate realiza numai dacă prelucrarea se realizează pe baza consimţământului dvs sau în baza încheierii sau executării unui contract cu dvs, această prelucrare realizându-se prin mijloace automate.

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 

Puteți solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs. şi este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs., sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

 

Dumneavoastră aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Aveţi dreptul de a contacta oricând autoritatea de supraveghere, însă vă rugăm ca în prealabil să ne contactaţi pe noi pentru soluţionarea oricărei probleme pe cale amiabilă, vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru rezolvarea rapidă a chestiunii în cauză.

 

FIND MY SPARKLE SRL
CUI: 37935255Nr.ord.Reg.Com: J12/4673/2017 
str. Calea Turzii nr. 61A, Cluj-Napoca
ING Bank, RO81INGB0000999904923949
Tel: 0741244988
e-mail: fistiq@fistiq.ro
× Discută cu noi