Hairdresser

haircut + wash

 • 65 lei

haircut

 • 55 lei

revigorating hair massage

 • 15 lei

darkening white hairs

 • 60 lei

Manicure and Pedicure

manicure

 • 53 lei

spa manicure

 • 75 lei

pedicure

 • 63 lei

spa manicure

 • 95 lei

Hair Removal

Waxing

armpit wax

 • 15 lei

abdomen wax

 • 25 lei

back wax

 • 50 lei

buttocks wax

 • 35 lei

shouldder wax

 • 30 lei

Permanent Hair Removal 

side burns

 • 105 lei / 688 lei ( 8 sessions )

armpit / bikini (partially) / buttocks

 • 195 lei / 1035 lei ( 6 sessions )

chest / abdomen / shoulders

 • 390 lei / 2065 lei ( 6 sessions )

Makeup

professional makeup

 • 150 lei